Home

Q


[P] [Home] [R] ["Key"]

Popular Characters
QUASAR IIIQUICKSILVER

Q
ASM2 27

Q'WAKE/QUAKE
IM 309
WARM 8
M/CP 170/2-FB
M/CP 170/2 (1:2 - 5:1)
FW 6 (14&15:2 - 18:3)
M/CP 169/2 (3:1)
FW 6 (14&15:3)
M/CP 169/2 (3:2 - 6:1)
FW 6 (14&15:4)
M/CP 170/2 (6:1)
M/CP 169/2 (6:2 - 7:1)
FW 6 (18:4)
M/CP 170/2 (6:3 - 8:3)
IM 311 (2:1)
FW 7
WARM 10
IM 312

QABIRI
XM 67
XM 72-FB
XM 71
XM 72
XM 73
XM 74

QADIR, MIRAH
NX:HELL 2
NX:HELL 4-BTS

QIAOLIAN, HUANG
IM:T

QIAOLIAN, HUANG LMD
IM:T-FB
IM:T

QIRMET
SS3 117
SS3 118
SS3 119
SS3 121

QNAX
TTA 73/2
TTA 74/2
IH2 269
IH2 270
IH2 472-FB
IH2 471
IH2 472
IH2 473
IH2 474

QUAKE
W3 28

QUAKE II/DAISY LOUISE JOHNSON
SECWAR 2-FB
SECWAR 3-FB
SECWAR 5-FB
SECWAR 5
NA 18
NA 20
SECWARR 10-FB
MA 13
MA 18 (4)-FB-FB
MA 18 (5:2 - 9:2)-FB-FB
MA 18-FB
SECINV 3
A:I 16
SECINV:FL 3
SECINV 4
SECINV 5
A:I 18
SECINV 6
SECINV 7
DR:NN
SECWARR 1
SECWARR 2
SECWARR 3
SECWARR 4
SECWARR 5
SECWARR 6-FB
SECWARR 6
DA 9
SECWARR 7
SECWARR 8
SECWARR 9
SECWARR 11
SECWARR 12
SECWARR 13
SECWARR 14
SECWARR 15
SECWARR 16
SIEGE 2/2-VO
NA 62
SIEGE 2 (7 - 11:6)
MA 35
SIEGE:SECWARR-FB
SIEGE 2 (19 - 22)
SIEGE 3
SIEGE 4
SIEGE:EMB 4
SECWARR 20
SECWARR 21
SECWARR 22
SECWARR 23-FB
SECWARR 23
SECWARR 27
SECWARR 28
A4 16-FB
BSCARS 2
BSCARS 6
A4 19
A4 20
A4 22
A4 23
A4 24

QUAN, REBECCA
CA4 21
CA4 22
CA4 25
CA4 27
CA4 28

QUANTUM
Q 4-FB
{WCA2 12}
WCA2 13
Q 4
AWC 97
ANNI:RO 3

QUANTUM MECHANIC
WOSM@ 5/2

QUARK
LSHOT 1
LSHOT 2
LSHOT 3
LSHOT 5
LSHOT 6
X@2 1
M/FAN2 4
M/FAN2 5
XFOR 60
XFOR 61

QUARK II/SCARLETT MCKENZIE
HVK&W:M 1
HVK&W:M 2
HVK&W:M 3
HVK&W:M 4 (1 - 14)
HVK&W:M TPB
HVK&W:M 4 (15 - 46)
XF 112
XF 113

QUARK, GEN.
FF 525-BTS

QUARTERMAIN, CLAY
ST 163
ST 167
NFAOS 2
FFWGCM 7
IH2 187
IH2 188
IH2 192
IH2 193
IH2 194
IH2 195
IH2 196
IH2 197
IH2 198
IH2 199
IH2 200
IH2 206
IH2 207
IH2 209
IH2 210
IH2 212
IH2 213
IH2 214
IH2 215
IH2 216
IH2 219
DEF 54/2
IH2 224
IH2 226
IH2 227
IH2 228
ALIAS 26-FB
IH2 230
IH2 231
IH2 233
IH2 234
IH2 237
IH2 238
IH2 239
IH2 240
IH2 243
M/TU 83
M/TU 84
M/TU 85
IH2 315
IH2 321
IH2 322
IH2 323
IH2 324
IH@ 15
IH2 325
IH2 326
IH2 327
IH2 329
IH2 330
IH2 331
IH2 332
IH2 334
IH2 336
IH2 337
IH2 338
IH2 339
IH2 378-FB
IH2 340
IH2 341
IH2 342
IH2 343
IH2 344
IH2 345
IH2 346
NFAOS3 45-FB
M/HOL 1993/2
NFV.SHIELD 1
NFV.SHIELD 5-FB
NFAOS3 43
NFAOS3 44
NFAOS3 45
NFAOS3 46
NFAOS3 47
SSBL&WP 17
CA 420
SSBL&WP 25
C 58
C 61
C 62
CA '00
ALIAS 5
ALIAS 16
ALIAS 26
ALIAS 27
SECWAR:FNF-FB-VO
NFHC 1
NFHC 2
NFHC 3
SECWAR 1
SECWAR 5-OP
PULSE 8
NFHC 4
NFHC 5
NFHC 6
BLD5 1
SH2 14
SH2 15
SH2 16
SH2 17-FB
SH2 17
SH2 18
IM:DOS 20
SH2 19
H2 2
H2 4
H2 23-FB

QUARTERMAIN, CLAY L.M.D.
NFV.SHIELD 2
NFV.SHIELD 3
NFV.SHIELD 5
NFV.SHIELD 6

QUARTERMASTER
WSDM 1
WSDM 4-FB

QUASAR
IM 79-FB
IM 79

QUASAR II [STYGIAN]
See Neutron

QUASAR III/WENDELL ELVIS VAUGHAN
From Marvel Man
Q 1 (23:3)
IH2 234
M/TIO 53
M/TIO 54
M/TIO 55
M/TIO 56
M/TIO 57
M/TIO 58
FF@ 14
M/TIO 67
M/TIO 73
M/TIO 74
DAZZ 9
DAZZ 10
M/TU 113
DAZZ 13
M/TIO 81
DAZZ 21
M/S-HCOC 1
M/S-HCOC 2-BTS
M/S-HCOC 3
IH2 279
M/TU@ 5
Q 2 (2:3)-FB
A@ 18/2 (4:2)-FB
Q 8-FB
Q 2 (2:4 - 2:6)-FB
A@ 18/2 (4:3)-FB
Q 2 (1 - 20:1)
A@ 18/2 (4:4)-FB
Q 2 (20:2 - 22)
Q 3
A 302
A 303
A@ 18/2
M/CP 21/3-FB-BTS
AFVR 11
AFVR 12-OP
A 305
A 306
A 307
A 308
M/CP 29/4
A@ 18
AWC@ 4
T@ 14
FF@ 22
Q 4
A 311
CA 365-BTS
Q 5
Q 6
Q 7
NW 1
A@ 19/3-FB
AWC 54
ASPOT 29/2
Q 8
Q 9
Q 10
A 317
A 318
Q 11
Q 12
A 319
A 320
A 321
A 322
A 323
A 324
A 325
AWC@ 5
A@ 19
AWC 63
A@ 19/5
IMPMSUMV 1/2
SSM 168
SSM 169
SSM 170
T 420
T 421
T 427
NSUB@ 1/4
Q 13
Q 14
Q 15
Q 16
Q 17
ASPOT 40-BTS
CA 379
Q 18-FB
Q 18
CA 383
A 329
A 330
A 331
AWC 69
A 332
A 333
AF 98
AF 99
AF 100
AF 101
ASM 348
WOSM 76
A 334
A 335
A 336
A 337
A 338
A 339
Q 19
Q 20
A 340-BTS
Q 21
Q 22
Q 23
Q 24
Q 25
Q 26 (1 - 11)
CA 392-BTS
Q 26 (12 - 22)
Q 27
IG 2
IG 3
IG 4 (1 - 3)
DSSS 33-BTS
IG 4 (4 - 40)
IG 6
A@ 20
IH@ 17/2-BTS
AWC@ 6
T 436-BTS
CA 394
Q 28 (1 - 10:2)
T 437
CA 395-FB-VO
Q 28 (10:3 - 13:2)
Q 28 (13:3 - 13:4) ~ CA 395
Q 28 (13:5 - 22)
Q 29
Q 30
Q 31
SLAP 4
AWC 80
Q 32
WM2 7
A 345
AWC 81
Q 33
AWC 82
Q 34 (1 - 4)
TM/:BB (28 - 31)
Q 34 (5)
TM/:BB (32)
Q 34 (6 - 22)
A 347
CA 401
Q 35
Q 36
SLEEP HSPEC
Q 37 (1 - 22:3)
IW 3 (12:4 - 14:1)
Q 37 (22:4) ~ IW 3 (14:2 - 14:3)
Q 38 (1 - 4:5)
Q 38 (4:6 - 5:2) ~ IW 3 (27:2 - 27:4)
Q 38 (5:3) ~ IW 3 (28) ~ WM2 13 (22)
FF 368 (21:3 - 22:1)-OP
Q 38 (6:1 - 6:2)
FF 368 (22:2)-OP
Q 38 (6:3 - 6:6) ~ IW 3 (29:1 - 29:3) ~ FF 368 (22:3 - 22:5)
IW 3 (29:4 - 33:2)
Q 38 (9&10:2) ~ IW 3 (38 - 39) ~ WLOCK&TIW 8
Q 38 (11 - 21:5)
IW 4 (1 - 6)
Q 38 (21:6 - 22)
AF 111-OP
IW 4 (7 - 11)-OP
WM2 14 (1 - 6)-OP
FF 369 (1 - 2&3:2)
IW 4 (12)-OP
FF 369 (2&3:3)-OP
IW 4 (13 - 14:2)-OP
IW 4 (17:1)-OP ~ FF 369 (4:1)-OP ~ WM2 14 (7:1)-OP
FF 369 (4:3)-OP
IW 4 (17:3) ~ FF 369 (4:4) ~ WM2 14 (7:2)
FF 369 (5:2)-OP
IW 4 (18:3) ~ FF 369 (5:4) ~ WM2 14 (7:3 - 7:4)
IW 4 (20:3 - 21:1)-OP
WM2 14 (11:1)-OP
IW 4 (21:2 - 21:3) ~ FF 369 (8:1) ~ WM2 14 (11:2 - 11:3) ~ SSBL&WP 5
IW 4 (21:4 - 22) ~ FF 369 (8:2 - 8:3)
WM2 14 (11:4 - 20)-OP
FF 369 (8:4 - 13)
IW 4 (23 - 32)
FF 369 (15:1 - 15:2)-OP
IW 4 (33:1)-OP
FF 369 (15:3)-OP
IW 4 (33:2 - 34:3)-OP ~ FF 369 (15:4 - 16)-OP ~ WM2 14 (21:1)-OP
IW 4 (34:4)-OP ~ WM2 14 (21:2)-OP
WM2 14 (21:3 - 22:1)-OP
IW 4 (34:5 - 35:1)-OP
IW 4 (35:2 - 35:4)-OP ~ WM2 14 (22:2 - 22:3)-OP
WM2 14 (22:4)-OP
IW 4 (35:5 - 38)
IW 4 (39) ~ Q 39 (1 - 2:3)
Q 39 (2:4 - 22)
IW 5 (1 - 22)
Q 40 (1)
Q 40 (2 - 3) ~ IW 5 (30:1 - 30:3)
Q 40 (4 - 22)
Q 42
Q 43
Q 44
Q 45
Q 46
Q 47
Q 48
Q 49
Q 50
Q 51-FB
Q 51
Q 52
CA 420
Q 53
STARBLAST 1
Q 54
STARBLAST 2
Q 55
STARBLAST 3
Q 56
STARBLAST 4
Q 57
Q 58
Q 60
Q 59
SS3 111
STARMAS 1
STARMAS 2
STARMAS 3
CPU 4
CPU 5
SS3 122-FB
SS3 121
SS3 122
A3 1
A3 2
A3 3
CA3 3
A3 4
AI 1
AI 2
AI 3
AI 4
T2 30
MAXSEC 2
A3 35
MAXSEC 3
A3 38
A3 41-BTS
FF3 46
A3 47
A3 48
A3 50
A3 52
A3 53
JLA/A 1
JLA/A 2
A/TB 3-BTS
A 501
A 502
A 503
FF 520
FF 521
FF 522
FF 523
GRAVITY 5
HRC3 1-FB
GLA 4-FB
M/TU3 13
NTB 11
ANNI:NO 2
ANNI:NO 3
ANNI:NO 4
ANNIC:Q 4
ANNIC 6
NO4 17
NO4 18
NO4 19
NO4 22
NO4 23 (1 - 4)
GOTG2 12
NO4 23 (5 - 22)
NO4 24
NO4 25
NO4 28
ROK
ROK:IGUARD 3
ROK:IGUARD 4
ROK:IGUARD 5
NO4 36-FB-FB
THANOSIMPIGN
THANOSIMP 1
THANOSIMP 2
THANOSIMP 3
THANOSIMP 4
THANOSIMP 5
THANOSIMP 6
THANOSIMPDEV-FB
THANOSIMPDEV
ANNIS 1
ANNIS 2
ANNIS 3
ANNIS 4
ANNIS:EF 1
ANNIS:EF 2
ANNIS:EF 3
ANNIS:EF 4

QUASAR III DOPPELGANGER
IW 1

QUASAR III DOPPELGANGER II
IW 5 (34:4)-OP
FF 369 (20:4)-OP
IW 5 (35 - 36)-OP ~ FF 369 (21:1)-OP
FF 369 (21:2 - 22)-OP
WM2 15-OP
IW 6-OP
{FF 370}

QUASAR IV/PHYLA-VELL
From Captain Marvel V
ANNIC:PRO
ANNIC:Q 1
ANNIC:Q 2
ANNIC:Q 3
ANNIC:Q 4
ANNIC 1
ANNIC 2
ANNIC 3
ANNIC 4
ANNIC 5
ANNIC 6 (1 - 33)
GOTG2 1 (5)-FB
GOTG2 1 (12)-FB
ANNIC 6 (34:1)
ANNIC 6 (35:4 - 36:3)
GOTG2 1 (20)-FB
GOTG2 1 (1 - 4)-FB
GOTG2 1 (9 - 11)-FB
GOTG2 1 (16 - 19)-FB
GOTG2 1 (22 - 24)-FB
GOTG2 2 (1 - 2&3:1)
GOTG2 2 (4:1 - 4:3)
GOTG2 2 (4:5 - 6:3)
GOTG2 2 (6:7 - 7)
GOTG2 2 (8:2 - 13)
GOTG2 1 (4:4)
GOTG2 1 (13:2)
GOTG2 1 (19:2)
GOTG2 1 (22:3)
GOTG2 2 (8:1)
GOTG2 2 (14:2 - 16:3)
GOTG2 2 (17:3 - 22)
GOTG2 3 (1:4 - 2:5)
GOTG2 3 (3 - 8:2)
GOTG2 3 (8:4 - 10:4)
GOTG2 3 (14 - 16:3)
GOTG2 3 (16:4 - 19)
GOTG2 3 (13:3)
GOTG2 3 (16:4)
GOTG2 3 (20:2)
GOTG2 4
GOTG2 5
GOTG2 6
GOTG2 7
GOTG2 9
GOTG2 11
See Martyr

QUASIMODO
FF@ 4
A 135-FB
FF@ 5/3
X 48
CM 6
CM 7
AA2 14
M/TU 22
FF 201-BTS
FF 202
NO 25-FB
ROM 43
ROM 44
A 253
SMTU 2-FB
A 260-BTS
A 261-BTS
IM@ 12/3
SMTU 2
DEF2 1

QUATRUS
CA 393
CA 394-FB
CA 394

QUAYLE, JAMES DANFORTH "DAN"
AWC 79

QUBIT
NO4 18
NO4 31 (1 - 2)-FB
NO4 19
NO4 20
NO4 21
NO4 22
NO4 23
NO4 24
NO4 25
NO4 26
NO4 28
NO4 29
NO4 30
NO4 31 (9 - 13)-FB
NO4 31
THANOSIMP 1
THANOSIMP 6

QUEEN/MAJ. ADRIANA SORIA
SSM2 17-FB
{SSM2 15}
SSM2 16
SSM2 17
SSM2 18
SSM2 19
SSM2 20
ASM 670-FB
ASM 666
ASM 668
ASM 669
ASM 670 (1 - 10:2)
HERC 7-FB
HERC 8-FB
HERC 7
V2 7 (5:3 - 6:2:2) ~ ASM 670 (14:1 - 14:3)
V2 7 (6:2:3 - 6:3)
ASM 671
V2 8 (1:2:3 - 15:5)
ASM 672 (1:1 - 1:4)
V2 8 (15:6 - 16)
ASM 672 (1:5)
V2 8 (17)
V2 8 (18 - 20) ~ ASM 672 (2 - 3)
ASM 672 (4 - 23)

QUEEN DIVINE JUSTICE/CHANTE GIOVANNI BROWN
BP3 35-FB
BP3 13
BP3 16-FB
BP3 15-FB
BP3 17-FB
BP3 17
BP3 18
BP3 19
BP3 20
BP3 21
BP3 22
BP3 24
BP3 25 (1 - 20:3)
UX 387
BP3 25 (20:4 - 22)
BP3 26
BP3 27
BP3 28
BP3 29
BP3 31
BP3 32
BP3 33
BP3 34
BP3 35
IH3 33-FB
IH3 33
BP3 38
BP3 39
BP3 41
BP3 42
BP3 43
BP3 44
BP3 45-FB
BP3 46
BP3 47
BP3 48-FB-FB
BP3 48-FB
BP3 49
BP3 62

QUEEN ELIZABETH II/ELIZABETH OF WINDSOR
X:TF 1
X:TF 2
X:TF 3
CB 37
CB 38
CB 39
SUPSM&CB 231/2
SUPSM&CB 232/2-BTS
X:TF 3
DANGEL 12
DP4 43

QUEEN ISABELLA
MTALES 35/3
{COMEDYC 10/15}

QUEEN KNORDA/"NORA QUEEN"
JIM 109/2
DF 2.4-OP
DF 3.6
DF 4.8-FB
DF 1.1
DF 1.2
DF 2.3
DF 2.4
DF 3.5
DF 3.6
DF 4.7
DF 4.8

QUEEN KORRA
N 1
N 2
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12

QUEEN LILIA
M/PRM 12

QUEEN NAKARI
SAVSCO 39/2-FB
SAVSCO 37/2-FB
SAVSCO 34/2 (1 - 9)
{SAVSCO 20/2-FB}
SAVSCO 34/2 (10 - 12)
SAVSCO 37/2
SAVSCO 39/2

QUEEN NARA
M/MC 9/4

QUEEN OF STAR SWORDS
XFOR 100

QUEEN SHARAAN (EURTH)
AV:CS 1-FB

QUEEN ULA
JIM 124/2
JIM 125/2
T 126/2
NM 84

QUEEN URSULA
MOTION PICTURES FUNNIES WEEKLY /5
M/MC 3/5

QUEEN VICTORIA HANOVER
BP@ 1-FB
HTD3 3

QUELIN
WOM/ 1

QUELLOR, SHANNON
DA 5

QUENTIN, CALEB
GR3 78-FB
GR3 80-FB-BTS

QUENTIN, RALPH
GR2 63
GR2 64
GR2 66-BTS
GR2 69
GR2 70
GR2 71
GR2 72
GR2 73
GR2 74-FB
GR2 74
GR2 75
GR2 76
GR2 79
GR2 80

QUENTINO, RAUL
SSBL&WP 22/2
{SSBL&WP 2}
SSBL&WP 3
SSBL&WP 4
SSBL&WP 5
SSBL&WP 6
SSBL&WP 7
SSBL&WP 8
SSBL&WP 9
SSBL&WP 10
SSBL&WP 11
SSBL&WP 12
ASM 375
FF 372
FF 373
ASM 375/2
SSBL&WP 15
CA 419
SSBL&WP 16
SSBL&WP 18
SSBL&WP 19
SSBL&WP 20
SSBL&WP 21
SSBL&WP 22
SSBL&WP 27
SSBL&WP 31
SSBL&WP 32
SSBL&WP 33
SSBL&WP 35
ASM '00/2
TB 67

QUESADA, JOSEPH L.
DD2 8
FOUR 23

QUESTA
RG 3
RG 4
GAM3 17
GAM3 18
GAM3 19
GAM3 22

QUETZALCOATL
T@ 10
LASTDEF 1
LASTDEF 2-FB
SECWARR 10

QUICKSAND
T 392
T 393
T 402
T 403
CA 387-BTS
CA 388
CA 389
CA 390
CA 391
CA 392-BTS
WOSM 107
WOSM 108
TSTRK 13
TSTRK 14
TSTRK 22
TB 24
TB 25
NO3 4
TB 103
TB 104
TB 107
TB 108
A:I 26-FB
A:I 29
A:I 30
SIEGE 1 (11 - 12)
A:I 32-FB
A:I 32
SIEGE 1 (21:3 - 22:5)
SIEGE 2
SIEGE 4
AACAD 15
FI:YIR 3

QUICKSHOT
FI:HV.D 1
FI:HV.D 2
FI:HV.D 3
FI:FLSS 2
X3 23
X3 24
X3 25
X3 26
X3 27

QUICKSILVER/PIETRO MAXIMOFF
A 186 (2:7)-FB
A 187 (12:1)-FB
X@ 12/3 (6:3)
UO 2 (4:6)
A 186 (3:1)-FB
X@ 12/3 (6:5)
UO 2 (5:1 - 5:4)
A 234 (12:5 - 12:6)-FB
A 186 (3:2)-FB
WOSM@ 4/3 (1 - 3:3)
A 186 (3:3)-FB
WOSM@ 4/3 (3:4 - 4:3)
UO 2 (6:3 - 6:5)
GSA 1-FB
UO 2 (6:6)
A 186 (3:6 - 3:7)-FB
A 234 (13:1)-FB
UO 2 (7:1 - 7:2)
XCAL3 14-FB
A 186 (4:1)-FB
WOSM@ 4/3 (6:4)
UO 2 (7:3)
A 186 (4:2)-FB
WOSM@ 4/3 (6:5)
UO 2 (7:4)
WOSM@ 4/3 (6:6)
UO 2 (8 - 9)
MYSARC:SCRW /2
A 185 (7:6 - 8:1)-FB
A 234 (13:3)-FB
A 182 (5:3 - 5:5)-FB
UO 2 (10 - 15)
A 182 (6:1 - 6:2)-FB
UO 2 (16)
A 182 (6:3)-FB
A 185 (8:2)-FB
UO 2 (17)
A 182 (6:4 - 6:8)-FB
A 234 (14:2)-FB
A 377-FB
A 234 (14:3)-FB
UO 2 (18 - 21:3)
A 47 (12:2)-FB-BTS
X 4 (8:7)-FB-BTS
A 47 (12:3 - 13:3)-FB
UO 2 (21:4 - 22)
X 4 (9:1:1)-FB-BTS
A 47 (13:4 - 14:1:2)-FB
X 4 (9:1:2)-FB-BTS
A 47 (14:1:4 - 14:1:6)-FB
X2 -1
M/CP2 3/2
WOSM2 2
{X 4}
X:L 209-FB
A 234 (16:1)-FB
X 138-FB
X 4 (23)
X 5
UACC 3
UACC 4
X 6
A 401-FB
JIM 109
A 16-FB
X 7
ST 128
XGS 1-FB
X3 12-FB
X3 13-FB
X3 14-FB
X3 15-FB
X 11
A:EMH 5
M/H&L '97 (1 - 30)
A:EMH 6 (18)
A 16 (1 - 10)
A:EMH 7
M/H&L '97 (31 - 32)
A 16 (11 - 13:5)
A:EMH 8 (1 - 2)
A 16 (13:6 - 14)
M/H&L '97 (35 - 37)
A:EMH 8 (3)
A 16 (15:1 - 15:2)
M/H&L '97 (38:1 - 38:2)
A:EMH 8 (13:1 - 13:4)
M/H&L '97 (38:3)
A:EMH 8 (13:5 - 13:7)
M/H&L '97 (38:4)
A:EMH 8 (13:8)
M/H&L '97 (39:1 - 39:2)
A:EMH 8 (14)
M/H&L '97 (39:3 - 41:1)
A 16 (17:1)-BTS
M/H&L '97 (41:2 - 41:3)-BTS
A:EMH 8 (6:6)-BTS
A 16 (17:2)
M/H&L '97 (41:4)-BTS
A:EMH 8 (7 - 8)
M/H&L '97 (41:5)-BTS
A 16 (17:3 - 17:4)
M/H&L '97 (42:1 - 42:3)
A 16 (17:5) ~ M/H&L '97 (42:4)
A 16 (18:1 - 18:3)-BTS
JIM 116-BTS
A 280 (8:3 - 8:8)-FB
M/H&L '97 (46:1 - 47:2)
A 16 (19 - 20:1)
MARVELS 2 (25)
A:EMH 8 (21:7 - 22:2)-FB
M/H&L '97 (47:3 - 47:5)
A 16 (20:5)
A:EMH 8 (20)
TB 9-FB
CHAOS:DA 3 (22:1)-FB-FB
A 17
JIM 120
A 18
M/H&L '96 (2 - 9:3)
FF@ 3 (14:5 - 19:4)
M/H&L '96 (28 - 41:3)
FF@ 3 (23)-OP
MARVELS 2 (33)
WCA 4-FB
A 280 (9:2 - 10:2)-FB
A 19
A 20
A 21
A 22 (1 - 20:7)
MARVELS 3 (4)
A 22 (20:8 - 20:9)
A 23
A 24
A 25
FSON:CA-FB
TOS 72/2
A 26
A 27
A 28
A 29
TOS 91/2-FB
A 30
A 31
A 32
T 134
X 27-FB
A 36
A 37
A 38
A 39
A 40
NA 33-FB
A 41
A 42
A 43
A 44
T 600/2
TOS 92/2
A@ 1
A 45
A 46
A 47 (1 - 14:2)
UO 11 (7:1 - 7:2)
A 47 (14:3 - 19:2)
UO 11 (7:3)
A 47 (19:3 - 20)
A 48
A 49 (1 - 11:3)
A 49 (11:4 - 13:1) ~ DF 1.2 (20:2 - 20:4)
DF 1.2 (20:5)
A 49 (14:2 - 15:3) ~ DF 1.2 (21)
A 49 (15:4 - 16:1)
DF 1.2 (22:1)
A 49 (16:2 - 16:3) ~ DF 1.2 (22:2 - 22:3)
DF 1.2 (22:4)-VO
A 49 (16:4) ~ DF 1.2 (22:5)
X 43
X 44
X 45 (1 - 9:4)
A 53 (8:2)-FB
X 45 (9:5 - 15:1)
DF 2.4 (8 - 9)
X 45 (15:2 - 15:4)
A 53 (1 - 16:4)
DF 2.4 (10:2)
A 53 (19:5) ~ DF 2.4 (17:6)
DF 2.4 (18:1)
X 63-FB-BTS
ASM 71-FB
ASM 71
X 59
X 60 (1 - 3)
A 102-FB
A 103 (5:2)-FB-BTS
X 60 (9)
A 103 (5:3 - 6:4)-FB
A 75-FB
A 75
A 76
IH2 128
A 77-FB-FB
A 77-FB
A 77
A 78
A 79
A 83-FB
A 80
A 81
A 82
A 83
KZ 1/2
FFWGCM 7-BTS
FFWGCM 8
FFWGCM 11
FFWGCM 12-BTS
A 280 (16:1 - 16:3)-FB
A3 23-FB
A 84
A 85
A 86
A 87
SUB 35
A 88-FB
A 89-FB
A 89
A 90
A 91
AA2 8
A 92 (1 - 17)
COH 2-FB-OP
A 92 (18 - 19)
A 92
A 93-FB
A 93
A 94
A 95
A 96
A 97
A 98
A 99
A 100
A 101
IH2 153
A 102
A 103
A 104
FF 131 (6:2 - 6:3)-FB
A 110 (3:2)-FB
FF 131 (6:4 - 6:6)-FB
A 110 (3:3 - 3:4)-FB
FF 131 (7)-FB
VIS&SCRW2 10-FB
FF 130-BTS
FF 131
FF 132
A 110
M/TU 9
M/TU 10-BTS
M/TU 11 (1 - 19:3)
FF@ 25/5-FB-OP
M/TU 11 (19:4 - 19:7)
IH2 175
A 127
FF 150
T 233
A 137-FB
FF 158-FB
FF 158
FF 159
FF 160
INHS 3
INHS 4
INHS 5
INHS 6
INHS 7
INHS 12
A 170
A 172
A 173-BTS
A 174
A 175
A 176
A 177
A:KS
FF@ 12
A@ 8
FF 240-FB
A 181
A 182
HSMASHA 2
A 183
A 184
A 185
A 186
A 187
A 188
M/TIO 71
M/GN 1
SS@ 6-FB
FF 239
FF 240
M/FAN 14/2
FF 248
M/S-HCOC 1
M/S-HCOC 2-BTS
M/S-HCOC 3-BTS
IH2 279
VIS&SCRW 2-FB
VIS&SCRW 4
A 234 (20:2 - 21:2)-FB
A@ 12
TG 3
DAZZ 32-FB
DAZZ 32
A 243
A 244
A 245
FF@ 18
A 247
VIS&SCRW2 5
VIS&SCRW2 6
VIS&SCRW2 8
VIS&SCRW2 10
VIS&SCRW2 11
A@ 15
WCA@ 1
FF 304
FF 305
FF@ 20
FF 306
XF@ 2
WCA2 34-FB
WCA2 33-BTS
WCA2 34
WCA2 35
WCA2 36
FF@ 21
FF@ 21/2
M/GN:INHS
INHS:US
AWC 56
AWC 57
AWC 60
AWC 61
AWC 62
AWC@ 5
A@ 19
A@ 19/4
AWC 63
Q 17
AWC 65
AWC 66
AWC 67
AWC 68
A 329
AWC 69-FB
AWC 69
AWC 70
XCAL 37
XCAL 38
XCAL 39
DAMCON3 3
A 332
A 333
A 334
IG 2-BTS
IG 6-BTS
XF 71
XF 72
XF 73
A 343
XF 74
XF 75
IH2 390
IH2 391
XF 76
IH2 392
AWC 83
XF 77
XF 78
XF@ 7
XF 79
XF 80
XF 81
XF 82
XF 83
IW 1
AF 110-BTS
IW 2 (2 - 3) ~ FF 367 (18:3)
IW 2 (4 - 26:4)
IW 2 (26:5 - 26:7) ~ FF 367 (19:1)
IW 2 (27 - 31:2)-OP
IW 2 (31:3)-OP ~ FF 367 (19:3)-OP
IW 2 (31:4 - 34:3)-OP
MSMK 41 (1:1 - 1:4)-OP
IW 2 (34:4) ~ FF 367 (20:1) ~ MSMK 41 (1:5)
IW 2 (34:5 - 36)
MSMK 41 (2 - 11:6)
FF 367 (20:2 - 21:3)
IW 2 (37)-OP
WM2 13 (1 - 2)-OP
IW 2 (38:1) ~ FF 367 (21:4) ~ WM2 13 (3:1) ~ MSMK 41 (11:7)
IW 2 (39:1)-BTS ~ FF 367 (22:3)-BTS ~ WM2 13 (3:2)-BTS ~ MSMK 41 (12:1)-BTS
FF 368 (1)-OP
IW 3 (2)-OP ~ FF 368 (2&3:1 - 2&3:2)-OP ~ WM2 13 (4:1)-OP ~ MSMK 41 (12:2 - 12:3)-OP
IW 3 (3:1)-OP ~ WM2 13 (4:2)-OP
WM2 13 (4:3 - 4:5)-OP
FF 368 (2&3:4 - 2&3:6)-OP
IW 3 (3:3 - 4:1)-OP ~ FF 368 (4:1 - 4:2)-OP
IW 3 (4:2)-OP ~ FF 368 (4:3)-OP ~ WM2 13 (4:6 - 4:7)-OP ~ MSMK 41 (12:4)-OP
WM2 13 (5:1)-OP
FF 368 (4:4)-OP
WM2 13 (5:2)-OP
IW 3 (4:3)-OP
IW 3 (4:4)-OP ~ WM2 13 (5:3)-OP
IW 3 (5 - 8)-OP
FF 368 (5 - 6)-OP
MSMK 41 (12:5 - 12:6)-OP
WM2 13 (5:5 - 20:1)-OP
NW 27
IW 3 (10:2)-OP
IW 3 (10:3 - 10:4)-OP ~ FF 368 (11:1)-OP ~ WM2 13 (21:5)-OP
IW 3 (12:2 - 12:3)-OP ~ FF 368 (11:2)-OP
IW 3 (12:4 - 14:4)
MSMK 41 (13:3 - 15:1)
IW 3 (33:3 - 40)
IW 4 (1 - 6)
AF 111-OP
IW 4 (7 - 14:2)
MSMK 41 (15:2 - 22)-OP
MSMK 42-OP
MSMK 43 (1 - 21:1)-OP
IW 4 (20:3 - 21:1)-OP
MSMK 43 (21:2 - 22)-OP
IW 4 (26:3 - 40)-OP
MSMK 44-FB-OP
MSMK 44-OP
CA 408/3
A 350
A 351
MTW 1
MTW 3
UX 294
XF 84
X2 14
XFOR 16
UX 295
XF 85
X2 15
XFOR 17
XF 87
XF 88/2
XF 89/2
XF 90
XF 91
XF@ 8
XF@ 8/2
XF 92
XF 93
UX 304
IC 1
T 464
MSMK 57 (1 - 5)
IC 2 (1 - 10)
WOSM 104 (5:3 - 6:4) ~ IC 2 (11 - 13:4)
IC 2 (13:5)
WOSM 104 (6:5)-OP
IC 2 (13:6 - 35:1)-OP
IC 2 (35:2 - 35:5) ~ WOSM 104 (9:1)
IC 2 (36) ~ WOSM 104 (9:2 - 9:5) ~ DSSS 55 (1 - 3:1)
WOSM 104 (9:6)-OP
DSSS 55 (3:2 - 17)-OP
WOSM 104 (10 - 15)
MSMK 57 (6 - 10:6)
WOSM 104 (16)
WOSM 105 (1 - 4)
MSMK 57 (10:7 - 11:2)
WOSM 105 (5 - 13)
MSMK 57 (11:3 - 11:4)-OP
WOSM 105 (14:1 - 14:2)-OP
MSMK 57 (12)-OP
WOSM 105 (14:3 - 15:3)-OP ~ MSMK 57 (13:1 - 13:4)-OP
WOSM 105 (15:4 - 16:4)
WLOCK&TIW 19
IC 3
IC 4 (1 - 21:2)
IC 4 (21:3) ~ WOSM 106
IC 4 (21:4 - 40)
IC 5
IC 6
UX 306
X2 25
W2 75
XF 94
A 368
X2 26
AWC 101
UX 307
A 369
TSTRK 9
WI?2 60 (2)
X2 30 (7:3 - 11)
WI?2 60 (10)-BTS
X2 30 (12 - 18)
X:WA /2
X2 30 (19 - 20)
IH2 417
IH2 418
IH@ 20/4
CA 427
A 372
A 373
A 374
XF 104
A 375
TSTRK 10
A 376-BTS
A 377
TM/:WY 2
CA 431
A 378
A 380
A 381
A 382
NSUB 58
A 383
FW 10/2
ULTRAF/A
FF 400/2
CA 434
A 384
A 385
A 386
CA 440
A 387
CA 441-BTS
A 388
FFU 11
FW 13
FW 14
TSTRK 23
TSTRK 24
GR3 64
GR3 65
A 389
A 390
LUNATIK 1
LUNATIK 2
CA 443
CA 444
IH2 434
CA 445
DCV.M/ 1
DCV.M/ 2
DCV.M/ 3
DCV.M/ 4
A:C
A 391
A 392
IM 322
IM 323
A 393
IM 324
A 394
IM 325
A 395
AOI:RIM
IM 326
A 396
IH2 440
A 398
A 399
AUP 6
SMTU 4
A 400
UX 335
A 401
X2 55
IH2 445
IM 332
A 402
ONS:M/U-FB
QS 7 (7:2 - 7:3)-FB
A '99-FB
UX 337
X2 57
UX 338
X2 59
QS 7 (8 - 9:3)-FB
IGUARD 1-FB
QS 1
QS 2
QS 3
QS 7 (2:4 - 5)-FB
QS 4-FB
A3 1
A3 2
A3 3
TB 11
TB 12
A3 4-FB
A3 4
QS 4
QS 5
QS 6
QS 7
QS 8
QS 9
CA3 7
QS 10
A3 7
QS 11
HFH 16
QS 12
HFH/QS '98
QS 13
X:MWAR
ANTBC
MR 1
MR 2
MR 3
A3 24-FB
COCII 3
XFOR 94
XFOR 95
XU 24/2
UX '99
A3 24
A3 25
INHS3 2
M:DS 1
M:DS 2
M:DS 3
M:DS 4
X2 111-FB
XU 30/4
A3 38
A3 39
A3 40
IA 1
A3 41
A3 42
A3 43
A3 44
IM '01
A:UI-FB
CA3 46
CA3 47
CA3 48
TB 57
TB 58-BTS
CA3 50/6
A3 45
A3 46
A3 47
A3 48
A3 52
A3 55
JLA/A 1
JLA/A 2
JLA/A 4
ORDER 3
ORDER 5
BP3 42
A3 58
XX 11
NX 132
UX 425
UX 426-BTS
UX 442
UX 443
WM3 5-FB
M/KSM 2
A:FINALE
HOM 1 (1 - 17)
HOM 7-FB
HOM 1 (18 - 21)-BTS
HOM 3-FB
HOM 1 (22 - 24)-BTS
FF:HOM 1
FF:HOM 2
FF:HOM 3
BP4 7
HOM 6
HOM 7
HOM:DA
SOM 1
SOM 2
SOM 3
SOM 2
SOM 3
SOM 5-FB
SOM 3
SOM 4 (1 - 7)
SOM 3 (16)
SOM 4 (8 - 17)
SOM 3 (17 - 18)
SOM 4 (18 - 22)
SOM 5
SOM 6 (1 - 18:6)
SILWAR 3 (12:4 - 13:1)-FB
SILWAR 6
SILWAR 3 (13:2 - 13:4)-FB
SOM 6 (18:7 - 18:9)
SILWAR 3 (2:2 - 2:5)-FB
SOM 6 (19 - 20)
XF3 8
XF3 9
XF3 10
XF3 11
X:DG 6
XF3 13
SILWAR 3
SILWAR 2
SILWAR 3
XF3 17
XF3 18
XF3 19
XF3 20
XF3 23
XF:Q&D
MA 22-FB
MA 21
MA 22
MA 23
MA 24
MA 25
MA 27
MA 28
MA 29
MA 30
MA 31 (1 - 21)
ROK:INHS 1
ROK:INHS 2
MA 31 (22)
MA 32 (1 - 3)
MA 32-FB
MA 32 (5:2 - 22)
MA 33
MA 34-FB
MA 34
ANO
IHRC 138
IHRC 139
IHRC 141
IH2 606
IH2 607
MA 35
TB 143 (4:5 - 5:3)
MA 36 (6:4)
TB 143 (5:4)
MA 36 (6:5)
TB 143 (5:5)
MA 36 (6:6)
TB 143 (5:6 - 19:1)
MA 36 (20 - 22)
AACAD 2-FB
IAAA 5/2
AACAD 1
AACAD 2
IAAA 2/4
AACAD 3
AACAD 4
AACAD 6-FB
AACAD 6
AACAD 9
AACAD 11
AACAD 12-BTS
AACAD 14
AACAD 15
AACAD 16
AACAD 19
AACAD 20 (4 - 14)
A4 13
AACAD 20 (18 - 20)
A:CC 2
A:CC 3
A:CC 4
A:CC 5
A:CC 6
A:CC 7
A:CC 8
A:CC 9
AACAD 21
AACAD 22
AACAD 23
AACAD 24
AACAD 25
AACAD 26

QUICKSILVER CLONE
M:NH 1
M:NH 3

QUICKSILVER DOPPELGANGER
IW 3
IW 4

QUICKSTART
AGENTX 10
AGENTX 11

QUIET BILL
GAM3 3
GAM3 10
GAM '00
GAM3 24
X2 200

QUIET MAN/STEINBECK/PRUDENCE LEIGHTON
MSTQ 1
MSTQ 6-BTS
{MSTQ 7}
MSTQ 8
MSTQ 10
MSTQ 13
MSTQ 19
MSTQ 20
MSTQ 21
MSTQ 22
MSTQ 23
MSTQ 24

QUILL
CB2 7
CB2 8
CB2 9
CB2 11
CB2 12
CB2 13
CB2 14
XCAL 63
XCAL 64-FB
XCAL 65
XCAL2 2
XCAL2 3
XCAL2 4

QUILL II
CA 343
CA 346
FF 335
CA 368
ASPOT 29/2

QUILL III/MAXWELL JORDAN
NX2 1
NX2 2
NX2 4
NX2 7
XU2 10
NX2 10
NX2 13
GAM4 10
NX2 14
NX:ACADXYB /2
NX2 15
NX2 16
NX2 17
NX2 18
NX2 19
HOM:DA-BTS
NX2 23
NX2 26
NX2 27

QUILL, MEREDITH
[GOTG3 0.1-FB]

QUILLS
XX 39-FB

QUINN
DD2 63 (1 - 2:2)
DD2 62
DD2 63 (2:3 - 23)

QUINN, ASHLEY
DD2 8

QUINN, MIRANDA/M'RYNDA
FF3 34-FB
FF3 33
FF3 34

QUINN, MR.
FF3 34-FB
FF3 33
FF3 34

QUINN, PAMELA
MM 15
MM 16
MM 17
MM 18
MM 19 (1 - 6)
M/TU@ 3
M/TU 99
MM 19 (7 - 22)
ROM 21
M/TIO 92

QUINT, GARRISON
IM 222
IM 223
IM 233
IM 235
IM 244
IM 249

QUINTRONIC MAN
IH2 213
NO3 3
W2 149
LASTDEF 3

QUIRT
PM&IF 50-FB-FB
{LCHFH 1}

QUISLING
A3 32
A3 33-FB

QUOI/SEQUOIA
SS3 4 (10:3)-FB
WCA2 39-FB
SS3 4 (10:5)-FB
A:CQ 2-FB
FF 325
A:CQ 3
A:CQ 4
A:CQ 5
A:CQ 6
A:CQ 7
A:CQ 8

QUOR
M/S-H 19

QUORUM
SSM 231

QUOTA
M/GN:AGENT-FB
M/GN:AGENT

QUOTHAR
DD 72-FB
DD 72

QWERTY
UX 490-FB

QYRE
SH 7


[P] [Home] [R] ["Key"]

The image of Uatu and all character names on this page are trademarked Marvel Characters, and used without permission.